MENU

Aktualności

13gru

12 grudnia br. odbyła się konferencja Lotnictwo polskie wobec wyzwań przyszłości zorganizowana przez Katedrę Zarządzania Lotnictwem Cywilnym Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej.

13gru

Celem konferencji było upowszechnienie świadomości potencjalnych zagrożeń, jakie wiążą się z dynamicznym rozwojem cyfrowych technologii uzależniających.

12gru

Na podstawie porozumienia, zawartego pomiędzy Akademią Sztuki Wojennej a Daniel Morgan Graduate School of National Security, studenci i doktoranci ASzWoj mogą aplikować na krótko- i długotrwałe formy studiów w USA. Ich realizacja odbywać...

11gru

11 grudnia br. w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej odbyła się konferencja naukowa pt. „System bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni RP”, zorganizowana przez Komisję Obrony Narodowej oraz Komisję Administracji i Spraw Wewnętrznych Sejmu RP we...

11gru

Kolejne szkolenie obronne grupy komendanci komend głównych i wojewódzkich: policji, państwowej straży pożarnej,  komendanci oddziałów straży granicznej, dyrektorzy i komendanci służby więziennej.

11gru

W parafii wojskowej pw. św. Rafała Kalinowskiego w Warszawie-Rembertowie, 9 grudnia 2018 r., rektor-komendant Akademii Sztuki Wojennej gen. bryg. dr inż. Ryszard Parafianowicz, został odznaczony Medalem „W służbie Bogu i...

Wypełnij wszystkie wymagane pola!
Załącznik: